Prisliste

LAVANDA
4pax
PRIMULA
4pax
VERBENA
6pax
ORTENSIA
6pax
GLICINE
6pax
IBISCO
7pax
OLEANDRO
6pax
MIMOSA
6pax
ACACIA
7pax
GIRASOLE
SUITE
6pax
GIRASOLE
6pax
23/03/201913/04/201950 €54 €57 €64.5 €65 €68 €68 €48.5 €54.5 €78 €57 €
13/04/201904/05/201957 €62.5 €64.5 €72.5 €73 €83 €83 €62 €67 €93 €70 €
04/05/201925/05/201950 €54 €57 €64.5 €65 €68 €68 €48.5 €54.5 €78 €57 €
25/05/201901/06/201957 €62.5 €64.5 €72.5 €73 €83 €83 €62 €67 €93 €70 €
01/06/201908/06/201960 €67.5 €70.5 €79 €80 €96 €96 €69 €78 €109 €80 €
08/06/201922/06/201962 €72 €75 €86 €87 €100 €100 €73 €80 €111 €82 €
22/06/201929/06/201983 €93 €95.5 €105 €106 €135 €135 €103 €113.5 €145 €115 €
29/06/201917/08/2019117 €128 €136 €146 €148 €210 €210 €161.5 €181 €220 €187 €
17/08/201931/08/201983 €93 €95.5 €105 €106 €135 €135 €103 €113.5 €145 €115 €
31/08/201907/09/201960 €67.5 €70.5 €79 €80 €96 €96 €69 €78 €109 €80 €
07/09/201914/09/201957 €62.5 €64.5 €72.5 €73 €83 €83 €62 €67 €93 €70 €
14/09/201903/11/201950 €54 €57 €64.5 €65 €68 €68 €48.5 €54.5 €78 €57 €

Minimumophold

3 nætter
vælg mellem ankomst i dagene fra d. 23/03/2019 til d. 08/06/2019 ; fra d. 14/09/2019 til d. 03/11/2019

7 nætter
ankomst og afgang lørdag eller onsdag fra d. 08/06/2019  til d. 14/09/2019
Regler

1. ANKOMST: for adgang og ophold på campingpladsen er det obligatorisk at registrere hver person. Ved ankomst bedes gæsten aflevere billede-id, kontrollere at registreringen er korrekt og at informere om enhver uoverenskomst eller ændring. Der udleveres et personligt adgangskort, der skal vises ved kontrol og et adgangskort, der skal ligge i forruden af bilen. 

Gæster der ønsker et afbrudt ophold, skal have forudgående godkendelse fra ledelsen og bedes læse gældende regler. Adgangen til campingpladsen bestemmes af ledelsen og er kun tilladt for Bella Italias gæster med adgangs-armbånd.  

2. AFGANG: betalingen for ophold hos Bella Italia, i boliger eller på pladser, skal være foretaget:

- med reservation: dagen før afgang;
- uden reservation: på ankomstdagen;
- med reservation uden betaling af depostitum: på ankomstdagen.
Gæsterne bedes orientere sig om receptionens åbningstider. Kvitteringen for betalingen skal vises til personalet ved afrejse.
 
3. ÅBNINGSTIDER: Informationskontoret er åbent mellem kl. 8.00 og kl. 22.00.

Gæsterne bedes overholde stilletidsrummet mellem kl. 13.00 og kl. 15.00 og mellem kl. 23.00 og kl. 7.00. Porten er lukket mellem kl. 23.00 og kl. 7.00, hvor det derfor ikke er muligt at komme ind eller ud fra campingpladsen med sin bil, der dermed bedes parkeret på parkeringspladsen ved indgangen.

4. LEJLIGHEDER; BUNGALOWS OG MOBILEHOMES: Længden af lejen afhænger af sæsonen. Minumumophold for boligerne er 3 nætter. I prisen er inkluderet: sengepladser, gas, vand, lys, parkering for et køretøj og skatter. Turistskat er ikke inkluderet. Ved reservation bedes betales et depositum, der senere fratrækkes slutbeløbet. Ved modtagelse af depositum sendes en kvittering, der bedes vises ved ankomst til campingpladsen. Alle bestilte nætter skal være betalt. Ledelsen forbeholder sig retten til at tildele boligen, der er til gæstens rådighed fra kl. 17.00 på ankomstdagen og bedes forlades ren senest kl. 10.00 på afrejsedagen. Bliver man længere end det anførte tidsrum, tillægges betaling for en ekstra nat. I tilfælde af aflysning af opholdet, beholdes depositummet.

(art. 7 i International Hotel Forordning).
Familien er forpligtet til at kontrollere og opretholde interiørets tilstand i boligen. Eventuelle skader skal omgående meddeles til receptionen, for at den nødvendige vedligeholdelse kan udføres.

 

Gæsterne er ansvarlige for interiøret og er erstatningsansvarlige i tilfælde af brud eller manglende elementer. Campingpladsens bestyrelse gør gæsterne opmærksomme på, at det af organisatoriske årsager ikke er muligt at bestille en bestemt bungalow eller bolig, men kun den ønskede type af bolig og hvad der dertil hører.

Ledelsen forbeholder sig muligheden for at foretage ændringer på ethvert tidspunkt før ankomsten, uden at gæsten kan lave dette om. Dog forsikres der om, at der så vidt muligt vil blive taget hensyn til gæstens ønsker.

5. PLADSER: Ved reservation bedes indbetalt et depositum, der efterfølgende fratrækkes slutbeløbet. Ved modtagelse af dette, sendes en kvittering, der senere skal vises ved ankomst til campingpladsen.  

Ledelsen forbeholder sig retten til at tildele pladserne. Der skal være modtaget betaling for alle bestilte overnatninger. Pladserne er til rådighed for gæsterne fra kl. 13.00 på ankomstdagen til kl. 13.00 på afrejsedagen. Bliver man længere end det anførte tidspunkt, fratrækkes man betaling for en ekstra nat.

Ved annullering af ophold, beholdes depositummet. (art. 7 i International Hotel Forordning). Der må max. bo 6 personer på hver plads uafhængig af alder. Turistskat er ikke inkluderet.

6. BESØG til campingpladsens gæster er i orden indtil kl. 20.00 og kun efter at have modtaget bekræftelse fra ledelsen.

I højsæsonen kan de arrangeres ved forudgående reservation i forhold til ankomstdagen. Hvis besøget godkendes, er det gratis op til en times varighed, derefter skal der betales efter gældende tarif for dagbillet voksen/barn afhængig af alder. De besøgende skal dog i alle tilfælde forlade campingpladsen inden kl. 20.00 på besøgsdagen. Det er muligt for ledelsen at afvise besøg. Biler og motorkøretøjer skal i alle tilfælde parkeres uden for campingpladsen.

 

7. Der er adgang forbudt for dyr og motorcykler.

8. MINDREÅRIGE skal være i selskab med forældre eller andre voksne. Børn skal ledsages til brugen af forskelligt udstyr og toiletter. Forældre er direkte ansvalige for deres børn.   
 
9. MOTORBÅDE OG BÅDE: skal parkeres på de anviste områder mod betaling, der foregår i receptionen. Anvendelse af bøjer er kun tilladt de gæster, der har reserveret og som er i besiddelse af bekræftelse herpå. 

10. Hver familie eller gruppe bedes holde deres telt, campingvogn, bil eller camper inden for området af den tildelte plads. Personbilen kan evt. parkeres på pladser, henvist af ledelsen.

11. Efter at de camperende gæster har fået tildelt deres plads, kan de ikke ændre den uden godkendelse fra ledelsen. Teltene skal slås op med det samme efter ankomst. Af hygiejniske årsager bedes gæsterne holde deres tildelte plads ren og pæn. 


ENHVER TYPE AF INDHEGNING ER FORBUDT; De vil blive fjernet uden varsel.


12. Gæsterne må højst køre med en hastighed på 10 km/t.

13. Under stilletidsrummet er alle generende lyde forbudt, herunder også montering/afmontering af telte. I disse tidsrum er følgende forbudt: BRUG AF RADIO, TV OG LIGNEDNE, LARMENDE SAMMENKOMSTER, BRUG AF MOTORKØRETØJER.
Apparater med lyd bedes altid være på lav lydstyrke.
14. Der holdes hele tiden øje med campingpladsen, men ledelsen påtager sig ikke ansvaret i tilfælde af tyveri eller tab.
15. ENHVER GÆST MÅ PASSE PÅ SINE EGNE TING PÅ DERES EGET OMRÅDE
16. Ledelsen er ikke ansvarlig for hærværk, ulykker eller skader på personer eller ting forårsaget af naturkatastrofer.
17. Det er strengt forbudt at skade planter eller udstyr på campingpladsen; at grave grøfter rundt om teltene, at hælde kogende eller salte væsker eller affald på området; at tænde ild udendørs.
DET ER DESUDEN FORBUT AT:
- manipulere de elektriske installationer;
- medbringe skydevåben af enhver art eller andre stødende objekter til campingpladsen;
- at hænge gynger, skærme etc. under halvtage eller træer;
- at hænge bannere, plakater eller andet materiale op, der kan støde andre.
18. Papir og affald skal anbringes i de dertil indrettede containere.
19. Vasketøj og køkkentøj må kun vaskes i det dertil egnede udstyr.
20. De sanitære elementer, vask og bad skal efterlades i samme tilstand, som de var i før brug.
21. Det er forbudt at vaske sin bil på campingpladsen.
22. Brugen af grill er kun tilladt under de rette vejrforhold og på de områder, hvor det ikke kan være til fare eller forstyrre de andre gæster.
23. Brug af supplerende udstyr er på gæsternes eget ansvar.
24. Meddelelser og beskeder til gæsterne kan findes i postkassen i receptionen. Hvis det er nødvendigt, får gæsterne personlig besked.
25. Enhver smitsom sygdom skal meddeles øjeblikkeligt til ledelsen eller til campingpladsens læge.
26. Strøm kan til enhver tid kontrolleres af ledelsens personale; det er obligatorisk at have et trebenet jordstik (efter CEE normer.); der ydes 3 ampere per stik.
27. Finder man ved en kontrol ud af, at der er flere personer end der er registreret, pålægger ledelden 50 % til den daglige pris for hver ikkeregistreret person, med start fra registreringsdagen; derefter bedes hele familien forlade campingpladsen.
28. Hvis der er klager over andre gæsters opførsel, skal disse fremføres ledelsen, der vil tage de fornødne foranstaltninger.
DET ER ABSOLUT FORBUDT SELV AT KONFRONTERE DE ANDRE GÆSTER MED EVENTUELLE KLAGER
Ledelsen kan bortvise enhver fra campingpladsen, der er ansvarlig for hærværk, chikane eller overtrædelse af de gældende regler.
29. Ting der findes på campingpladsen skal afleveres til de offentlige myndigheder eller til campingpladsens ledelse, så de kan gives tilbage til rette vedkommende.
30. Adgang til stranden er kun tilladt for køretøjer med transport af både.
31. Det er forbudt at efterlade køretøjer og vogne på stranden.
32. Det er forbudt at parkere køretøjer ved restauranterne og uden for de anviste områder.

33. Det er ikke tilladt at udleje parkerede campingvogne på campingpladsen eller at optage pladser for at reservere dem til familie eller venner.

34. Det er strengt forbudt at sejle i en afstand mindre en 200 meter fra kysten og at lægge til ved broerne. Manglende overholdelse er en overtrædelse af sejlads kodekset og kan være grund nok til at bortvise pågældende fra campingpladsen.

35. Adgang til swimminpool skal ske uden sko eller klipklappere, efter at have vasket sine fødder i badet. Badning i swimmingpoolen er kun tilladt iført badehætte (hvor det kræves) og i de anviste åbningstider. Det er forbudt at bade, når poolen er lukket.

36. DET ANBEFALES: ikke at lade vandet fra vandhanen løbe unødigt til hjemligt brug (for at undgå vandspil i tørre perioder), ikke at benytte bilen til at komme rundt på campingpladsen for at undgå at genere de andre gæster.

37. KONTRAKT: kontrakten gælder fra ankomsten af campingvognen og indtil afrejse og giver tilladelse til ophold for familien (max. 4 personer), for en campingvogn/camper og EN personbil. Campingpladsens ledelse fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle tyverier eller skader, der måtte være hændt under opholdet med campingvogn/camper. Campingpladsen er dog overvåget af vagter.

Besøg er kun tilladte efter godkendelse af ledelsen og som dikteret under punkt 6 i dette regelsæt.

Det er ikke tilladt at have andre overnattende udover de, der er registreret i kontrakten. Pladsen, personerne og bilen, der er anført, skal være de samme under hele opholdet.

38. Adgangen til campingpladsen kræver accept og overholdelse af gældende REGLER, hvortil der kan tilføjes supplerende regler, som ledelsen finder relevante for en mere velfungerende campingplads.

39. ET REGELSÆT påvirker personlig frihed, der skal fungere i harmoni med kollektiv frihed.

Dets NORMER og karakter sætter begrænsninger, der retfærdiggøres af målet, som er at skabe bedre betingelser for civil færden baseret på gensidig respekt.

Vi stoler derfor på, at vores gæster er indstillet på at overholde disse begrænsede regler, der vil gøre deres ophold mere roligt og fredeligt. På den måde undgår vi, at ledelsen bliver nødt til at gribe ind  for at genoprette ro og orden.

Vi takker for samarbejdet og ønsker jer et dejligt ophold. 

LEDELSEN


NEWSLETTER
Tilmeld dig og modtag vores bedste tilbud før de andre!
Campeggio Bella Italia
Via Bella Italia, 2
Peschiera Del Garda - (Vr) Italy
E-mail: info@camping-bellaitalia.it
Tel. +39 045 6400688
Fax +39 045 6401410
Privacy Policy - P.Iva 02398590238
Credits TITANKA! Spa © 2017